Nieuwsbericht

Heemschut neemt deel aan activiteiten Bescherm de Kust!

Heemschut brengt op kustontmoetingen belang van erfgoed in.

Bescherm de kust!

Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, ZMf (Zeeuwse Milieufederatie), Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud zijn een campagne gestart om bij het grote publiek kritische aandacht te vragen voor het volbouwen van de Noordzeekust. Ga naar Actiepagina

Daartoe is eerst een kustanalyse gemaakt naar beleidsontwikkelingen en bouwplannen langs de kust in de Zuidwestelijke Delta. De analyse onderbouwt het beeld van een explosie aan bouwinitiatieven aan de kust. Sinds de provincie in 2012 de regie over waar wel en niet gebouwd mag worden uit handen heeft gegeven aan gemeenten, zijn er ruim 3.500 vakantiewoningen, appartementen en strandhuisjes gepland. Een deel daarvan is al gebouwd. Ook is er onderzoek gedaan naar het huidige aanbod aan verblijfsrecreatie.

Kustontmoetingen

Er worden in de zomer van 2016 drie kustontmoetingen georganiseerd om het publiek te informeren en om te horen van betrokkenen wat zij graag zouden willen bijdragen aan het beschermen van de kust. 

11 juni, Neeltje Jans

9 juli, Camperduin

17 september, Katwijk

Heemschut neemt deel aan deze kustontmoetingen.

Heemschut en de kust

Naast allerlei andere belangen dient volgens Heemschut in beleidsontwikkelingen en planvorming voor de kust ook rekening te worden gehouden met het cultuurhistorische belang. De kust is niet alleen natuur, maar ook cultuur. We vinden hier de verwaarloosde Atlantikwal als verdedigingslinie, maar er zijn nog meer verdedigingswerken uit andere tijden overgebleven. In de binnenduinrand vinden we een langgerekte landgoederenzone, die het duingebied een enorme afwisseling geeft. Allerlei badplaatsen zijn langs de kust te vinden met pieren, boulevards, havens, hotels, vakantiehuizen, vuurtorens en strandkerken. We vinden sporen van landbouw, handel en visserij. De kust is ook voor kunstenaars een belangrijk toevluchtsoord. En heel veel mensen bezoeken de kust om te genieten, te luieren, rust te vinden, uit te gaan of te sporten.

Een prachtige startnotitie wat er aan cultureel erfgoed langs de kust is te vinden en wat je er eventueel beleidsmatig of in een ontwerp mee zou kunnen vormt het Masterplan Kust en Erfgoed van Strootman archictecten in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit 2014.

Heemschut ziet cultuurhistorie als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen langs de kust. Ikonen langs de kust kunnen plaatsen van ontmoeting worden om het verhaal van de mensen en hun bestaansmiddelen langs de kust te vertellen. Daarnaast zijn een aantal plekken langs de kust die sociaal-economisch slecht scoren. Cultuurhistorie kan hier een middel zijn om mensen weer trots te maken op hun eigen omgeving. Als laatste zien wij erfgoed als motor om verouderde badplaatsen en huisjesparken een nieuwe toekomst te geven. Het devies is niet de hele kust volbouwen, maar goed kijken naar de omgeving waar mogelijk gebouwd kan worden en deze bebouwing goed vormgeven. 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.