Nieuwsbericht

Heemschut niet akkoord met conclusies over Paviljoen Buitenveldert

Eind vorig jaar heeft Heemschut Amsterdam het stadsdeelbestuur van Zuid verzocht het door Gerrit Rietveld ontworpen Paviljoen Buitenveldert, het huidige Joods Cultureel Centrum, aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Dit naar aanleiding van de plannen van de eigenaar om het paviljoen te slopen om een nieuw centrum te kunnen bouwen.

Monumenten en Archeologie geeft in haar beschrijving (dd. 23 februari 2018) aan “dat het gebouw nog steeds belangrijke waarden vertegenwoordigt en zondermeer behouden zou moeten blijven.” Toch concludeert zij dat het gebouw door interne aanpassingen niet voldoende monumentwaardig is en dat de huidige orde 2-status volstaat.

Met beide conclusies is Heemschut Amsterdam het niet eens. Dat het interieur van dit al 50 jaar oude gebouw niet meer oorspronkelijk is vindt Heemschut geen doorslaggevend argument. Daarnaast biedt orde 2 nauwelijks bescherming tegen veranderingen of zelfs sloop (zie ook Het Parool van 7-4-2018). De commissie heeft dan ook een zienswijze tegen het advies van MenA ingediend. Het dagelijks bestuur zal kort na 19 april een afweging maken.

Het Parool: https://www.parool.nl/opinie/-amsterdamse-architectuur-moet-beter-worden-beschermd~a4590748/


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.