Nieuwsbericht

Heemschut niet akkoord met waterbergingsplannen rond Kasteel Heeze

Waterschap moet bij plannen veel meer rekening houden met aanwezige cultuurhistorische waarden.

Heemschut gaat niet akkoord met plannen rond de waterberging in het dal van de Kleine Dommel. Rond Kasteel Heeze zullen de werkzaamheden te grote impact hebben op de landschappelijke kwaliteit. Het afgraven van grond, het verlagen van het maaiveld, het verleggen van sloten, het aanbrengen van een dijk en het bouwen van een aantal gemetselde sluizen zal grote gevolgen hebben voor de 18e eeuwse tuin- en parkaanleg.

Heemschut denkt daarnaast dat door de verhoging van de waterstand de oorspronkelijke en natuurlijke begroeiing schade zal ondervinden. Uit onderzoek door Groenwacht Nederland is gebleken dat veel historische bomen een grondwaterstijging niet aankunnen en zullen sterven.

 

Zienswijze Heemschut Brabant, 10 april 2015


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.