Nieuwsbericht

Heemschut: nieuwbouw hotel Bergen aan Zee te massaal

Met de nieuwbouw van het hotel Nassau in Bergen aan Zee dreigt het kleinschalige en karakteristieke karakter van het dorp teveel te worden aangetast. Heemschut's commissie Noord-Holland roept de gemeente op om de nieuwbouwplannen voor het hotel te herzien.

De weerstand zit vooral in de grootte van het hotel. In het ontwerp wat nu voorligt is er plek voor 60 hotelkamers, twintig recreatieappartementen een parkeergarage en ruimte voor horeca en winkels. Volgens de gemeente allemaal passend bij de kleinschaligheid die het dorp kenmerkt.

Heemschut spreekt zich niet uit over de architectuur, maar wel over de schaal van het plan in vergelijking met het bestaande hotel en de rest van het dorp. Het plan Nieuw Nassau doet geen recht aan de historische ontwikkeling en de stedenbouwkundige eigenheid van Bergen aan Zee. 

De angst is ook dat door deze bouwplannen de deur op een kier wordt gezet voor nog meer hoogbouw.

Heemschut staat niet alleen. Ook natuurorganisaties roeren zich tegen het plan. In een zienswijze op het voorliggende plan heeft Heemschut de gemeente gevraagd de plannen te wijzigen. 

 

Het nieuwbouwplan voor hotel Nassau. Bron: Gemeente Bergen/Nieuwnassaubergen.nl
Het bestaande hotel Nassau

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.