Nieuwsbericht

Heemschut Noord-Brabant wil nog steeds monumentenstatus voor Stadskantoor 1 Tilburg

Behandeling van aanvraag tot gemeentelijk monument in de Tilburgse Omgevingscommissie

Herontwikkeling stadskantoor

Naar aanleiding van de discussies rond de herontwikkeling van het winkelhart van Tilburg willen Heemschut, Cuypersgenootschap en de historische kring Tilborgh de gemeentelijke monumentenstatus aanvragen voor het stadskantoor 1. Doel is om in de planvorming een duidelijk afwegingskader te krijgen, zodat bij sloop, nieuwbouw en herbestemming rond het stadsplein ook de cultuurhistorische waarden zorgvuldig worden afgewogen. Daar ontbreekt het ondanks quickscans, cultuurhistorische waardenstellingen en inbreng van erfgoedinstelllingen aan in de huidige planvorming. Door de plannenmakers wordt hier met alle historische informatie maar weinig gedaan.

Inmiddels is een ontwerplan gepresenteerd en hebben de Raad en de omgevingscommissie zich over de plannen gebogen. De raad heeft randvoorwaarden gesteld. De commissie heeft het plan met een aantal wijzigingen goedgekeurd. Helaas is het monumentale aspect nog steeds niet meegenomen.

 

Behandeling aanvraag monumentenstatus

Heemschut Noord-Brabant en andere organisaties hebben in augustus 2016 een aanvraag tot monumentenstatus gedaan. De gemeente Tilburg heeft de aanvraag in behandeling genomen en voorgelegd aan de commissie Omgevingskwaliteit. De voorzitter gaf aan dat het moeilijk zal worden een advies af te geven nu het proces al zo ver gevorderd is. Het wordt lastig om nu nog met aanvullende eisen te komen. 

Heemschut Noord-Brabant hoopt nog steeds dat met een monumentenstatus meer met respect voor de kwaliteit van het gebouw en de daarin aanwezige kunst zal worden omgegaan.

 

 

Artikel Brabants Dagblad, 1 maart 2017

Waardestelling Stadskantoor 1

 

Heemschut dossier Stadshuisplein

 

 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.