Nieuwsbericht

Heemschut Noord-Holland: Gemeente dient zorgvuldig met historisch centrum om te gaan

Heemschut niet eens met de plannen voor grootschalige nieuwbouw in het beschermde stadsgezicht van Purmerend

Heemschut heeft het college van B&W van de gemeente Purmerend een brief gestuurd, waarin zij haar zorgen uit over de ontwikkelingen rond het bouwplan op het Tramplein. Heemschut vindt de nieuwbouw wezensvreemd voor de locatie en wil dat meer rekening wordt gehouden met de ruimtelijke kwaliteit van de historische omgeving.

Heemschut ziet de opgave van het college en Intermaris om de binnenstad te vernieuwen maar om meer draagvlak te krijgen zou hier meer voor een historische invulling gekozen dienen te worden.

 

Heemschut brief aan college en Raad, 22 september 2015

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.