Nieuwsbericht

Heemschut Noord-Holland juicht mogelijk behoud van Laurentiuskerk Weesp als geheel toe

Ontwikkelaar wil kijken of de hele kerk behouden kan blijven en komt met nieuwe plannen.

Herbestemming Laurentiuskerk Weesp

Al langer worden er plannen gemaakt voor de herbestemming van de Laurentiuskerk en de nabijgelegen pastorie te Weesp. Daarbij is tot nog toe uitgegaan van behoud van de toren en de eerste twee travëen van de kerk en de sloop van het schip en het koor. Heemschut Noord-Holland, Stichting Cuypersgenootschap, Stichting Kerk en Stadspark Weesp en veel verontruste Weespenaren hebben altijd gepleit voor behoud van de hele kerk en haar omgeving voor Weesp. Met het beeldbepalende ensemble van kerk en pastorie en tuin in het beschermde stadsgezicht van Weesp moet zorgvuldig omgegaan worden. 

Nieuwe initiatieven

De laatste maand is een nieuwe wind gaan waaien. De ontwikkelaar, die graag wil investeren in de kerk, heeft te kennen gegeven open te staan voor behoud van de gehele kerk. Hij wil iets moois creëren en dat gaat niet met een halve kerk. De kosten voor de restauratie en funderingsherstel zullen moeten komen vanuit de verkoop van huizen en de verhuur van de kerk. Mooi is om te zien dat er al enkele initiatieven zijn voor het gebruik van de kerk. Zo wil een yogastudio zich in de kerk vestigen. Er zijn plannen voor een overnachtingsmogelijkheid in de toren. In het voorste deel van de kerk moet de brouwerij van Wispe komen. 

Reactie Heemschut Noord-Holland 

Heemschut Noord-Holland juicht toe dat over behoud van de hele kerk wordt gesproken. Ze denkt en praat graag over de nieuwe plannen mee. Daarnaast is ze zeer te spreken over het enthousiasme waarmee wordt nagedacht over nieuwe activiteiten in de kerk. Weespenaren zijn nauw bij de zoektocht naar nieuwe functies in de kerk betrokken. Dat geeft aan dat de Weespenaren begaan zijn met hun kerk. 

 

Artikelen Weesper Courant mei 2016

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.