Nieuwsbericht

Heemschut Noord-Holland verrast dat verkoop voormalig postkantoor Den Helder doorgang vindt

Erfgoedorganisaties vinden dat de plotselinge verkoop een zorgvuldige omgang met dit wederopbouwarchitectuur doorkruist

Voornemen tot verkoop

In febuari 2017 liet het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Den Helder doorschemeren dat ze het voormalig postkantoor willen gaan verkopen. Dit plan maakt onderdeel uit van de verkoop van een groter aantal gebouwen in gemeentelijk eigendom. De gemeente heeft marktonderzoek laten doen en er blijkt interesse voor de bouw van appartementen, horeca en een ruimte voor cultuur en ontspanning in het voormalige postkantoor. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is door het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

Ontwerpbestemmingsplan postkantoor

 

Erfgoedorganisaties betreuren verkoop

Helderse Erfgoedorgansaties, zoals de stichting Afgestoft, de Helderse vereniging voor Sociale Geschiedenis en de stichting Vitruvius  hebben samen met Heemschut Noord-Holland en het CUypersgenootschap altijd gepleit voor bescherming van de monumentale waarden van het postkantoor en daarmee rekening te houden in een herbestemming van het complex. Helaas heeft het gemeentebestuur nooit thuis gegeven. In een mail aan de Raad en in gesprekken met raadsleden hebben de erfgoedorganisaties gevraagd om uitstel van de verkoop en een waardenstellend onderzoek. 

Helaas ging op 10 april de raad akkoord met verkoop. De erfgoedorganisaties vrezen nu aantasting van de momunentale waarden van het gebouw.

 

NRC, 31 maart 2017

Mail aan Raad door erfgoedorganisaties, 4 april 2017

Noordhollands Dagblad, 10 april 2017

 

 Heemschut dossier Postkantoor


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.