Nieuwsbericht

Heemschut Noord-Holland vraagt gemeenteraad Hollands Kroon vaart te maken met erfgoedbeleid

Hollands Kroon heeft als een van de weinige gemeenten geen actief monumentenbeleid!

Brief Heemschut Noord-Holland

Heemschut heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon gevraagd vaart te maken met het erfgoedbeleid. Heemschut ziet dat allerlei ontwikkelingen nopen tot meer betrokkenheid van de gemeente bij haar lokale erfgoed.

Zo biedt erfgoed kansen voor ontwikkeling van toerisme en economie in de dorpen. Erfgoed versterkt het behoud van en de dialoog over identiteit in dit krimpgebied. Problemen als leegstand en herbestemming vragen een erfgoedbeleid dat daar op toegespitst is. Voor leegstaande boerderijen, kerken en scholen dient een oplossing gezocht te worden.

Een dringend probleem is dat de provincie af wil van de status van provinciale monumenten in de gemeente Hollands Kroon.

Artikel Noord-Hollands Dagblad

Het Noord-Hollands Dagblad gaat in een uitgebreid artikel op de brief van Heemschut naar de gemeenteraad van Hollands Kroon in. De krant staat stil bij het ontbreken van een erfgoedbeleid en het niet hebben van een monumentenlijst. Dat betekent dat veel historische gebouwen in de verschillende dorpen geen bescherming hebben. Overigens heeft de gemeente één monument in Westerland op Wieringen. Ook vindt de krant het vreemd dat de gemeente de 23 provinciale monumenten bij voorbaat niet wil hebben.  

Heemschut is blij dat de gemeente het signaal van een beter en toegankelijker erfgoedbeleid positief heeft opgepakt en bewoners wil laten meepraten over erfgoedbeleid in de gemeente.

Heemschut zal haar bijdrage leveren

 

Brief Heemschut Noord-Holland, d.d. 5 november 2015

 

Artikel Noord-Hollands Dagblad, d.d. 19 november 2015

 

 Heemschut dossier Hollands Kroon


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.