Nieuwsbericht

Heemschut ondersteunt Beleidsbrief Erfgoed gemeente Alphen

Prima startdocument voor een actief en volwaardig monumentenbeleid!

Nieuw erfgoedbeleid

Alphen wil in de komende jaren tot nieuw erfgoedbeleid komen. Ze zal geen nota maken, maar komt met een beleidsbrief. De beleidsbrief heeft tot doel om gefaseerd tot besluitvorming te komen. In de nieuwe Beleidsbrief Erfgoed zal de gemeente zorgen voor meer gemeentelijke monumenten, meer aandacht voor herbestemming van monumenten, intensiever overleg met erfgoedorganisaties, meer voorlichting en communicatie en een intensievere zorg voor archeologie en landschapselementen, waaronder molens.

Zienswijze Heemschut

Heemschut heeft een zienswijze gestuurd op de ontwerp-beleidsbrief Erfgoed. Ze kan instemmen met de koers van het beleid. Ze ziet graag wel dat ook een susidieregeling wordt ingesteld voor (groot) onderhoud aan monumenten. Daarnaast vraagt ze aandacht voor de beperkte ambtelijke capacitiet om dit erfgoedbeleid uit te voeren. Jammer vindt Heemschut dat de nieuw te vormen lokale erfgoedcommissie buiten spel wordt gezet als het gaat om advies over vergunningen. Dat zal Dorp, Stad en Land op afstand gaan doen.

Aandacht dient ook nog uit te gaan naar de instandhoudingsplicht die in de nieuwe Erfgoedwet is opgenomen. Heemschut ziet graag een verwijzing hiernaar.

Als laatste vraagt Heemschut het college een beslissing te nemen op het verzoek van Heemschut en Cuypersgenootschap om 11 panden in Boskoop aan te wijzen als gemeentelijk monument.

 

Ontwerp-beleidsbrief Erfgoed Alphen aan den Rijn

Zienswijze Heemschut, 19  juli 2016

Heemschut dossier monumentenlijst Boskoop


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.