Nieuwsbericht

Heemschut ondersteunt verzet tegen sloop veranda Utrecht

Aan de Deken Roesstraat in Utrecht staat een klooster uit 1901, ontworpen door Gerardus Ebbers, ook architect van de St. Josephskerk aan de Draaiweg. Het gebouw werd in 2018 door de laatste monnik verlaten en werd verkocht aan een projectontwikkelaar. De gemeente wijzigde in 2020 het bestemmingsplan en verleende de nieuwe eigenaar vergunning om er 15 appartementen in te bouwen.

Daarbij sprak zij de wens uit dat de monumentale veranda in het nieuwe ontwerp zou worden ingepast, maar eiste geen garanties. Dit laatste had tot gevolg dat de projectontwikkelaar een plan maakte voor uitbreiding aan de tuinzijde, met afbraak van de veranda.
De omwonenden kwamen hiertegen in verzet. Ze verenigden zichen lieten een cultuurhistorische waardestelling maken, waarin aan de veranda een hoog belang werd toegekend. Toen dat niet hielp stapten naar de rechter, deden een WOB-verzoek over het verloop van de vergunningsaanvraag en zijn uiteindelijk bij de Raad van State beland, die binnenkort uitspraak zal doen. Heemschut is van mening dat de veranda de status verdient van gemeentelijke monument, samen met het gebouw, dat al op een lijst van belangrijk religieus erfgoed is gezet. De bedoeling is om dit samen met de bewoners aan de gemeente kenbaar te maken. Inmiddels zijn er ook in de Raad vragen gesteld over de,sloop, door 9 partijen die samen een ruime meerderheid vertegenwoordigen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.