Nieuwsbericht

Heemschut op de bres voor KNRM-reddingshuisje Scheveningen

Red het KNRM reddingshuisje in Scheveningen! Met deze actie hoopt Heemschut het unieke gebouw uit 1938 te redden van de sloop. Behoud van het huisje, maar ook andere cultuurhistorische beeldbepalers is volgens Heemschut essentieel voor de identiteit als badplaats.

Het KNRM-gebouw is in 1938 als eerste stenen reddingshuis in Nederland gebouwd. De bouwstijl past in de functionele stroming van de vooroorlogse periode en wordt gekenmerkt door een eenvoudige opzet en sobere indeling, waarbij in de belijning van de ramen opvallende detaillering is aangebracht die verwijst naar het wapen van Scheveningen. De ornamenten en kleurstelling aan de buitenzijde zitten in het geheugen van velen. Daarnaast staat het op historische grond en wist het als een van de weinige gebouwen de bouw van de Atlantikwall doorstaan. 
 
Ook vormt het gebouw een onlosmakelijk geheel met de rijksmonumentale Visafslag, op dezelfde strook. De twee gebouwen stonden centraal in het dagelijks leven en zijn daarmee ook belangrijk voor de lokale identiteit. Veel Scheveningers hebben hier historische banden mee. Het is cultuurhistorisch van groot belang. Vanaf deze plek in Scheveningen hebben vele generaties reddingswerkers levens kunnen redden. Het werk van de KNRM (hier nog onder de oude naam Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Mij tot Redding der Drenkelingen) gaat terug tot 1824.
 
Het KNRM-huisje staat op de nominatie om gesloopt te worden. Heemschut vraagt het college dit unieke bouwwerk te beschermen met een monumentenstatus zodat dit voorkomen kan worden. Bovendien is de gemeente verzocht samen met de Provincie Zuid-Holland te komen tot een goed integraal plan tot herbestemming van beide genoemde gebouwen.
 
Download hier de hele brief van Heemschut aan het college en de raad.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.