Nieuwsbericht

Heemschut op de bres voor laatste schoorsteen van Weesp

In Weesp is Heemschut op de bres gesprongen voor de laatste schoorsteen van het stadje. De slopershamer dreigt voor de schoorsteen van de voormalige margarinefabriek De Valk. Heemschut heeft het college van B en W van Weesp gevraagd om in ieder geval de waarde van de schoorsteen te onderzoeken voordat hij zomaar wordt gesloopt.

Weesp heeft een rijk industrieel verleden en het stadsgezicht werd in het verleden beheerst door vele schoorstenen, onder meer van de stoomwasserijen en de bekende cacaofabriek Van Houten. Ook de schoorsteen van margarinefabriek maakte vanaf 1926 onderdeel uit van het aanzicht. 

In 2009 verbrande de oude margarinefabriek, maar de schoorsteen bleef na de sloop staan. Nu wordt het terrein herontwikkeld en is er een sloopaanvraag voor de schoorsteen binnengekomen.

Heemschut heeft daarom de gemeente aangeschreven en de monumentenstatus voor de schoorsteen aangevraagd. Volgens de erfgoedbeschermers is het goed om eerst de mogelijke cultuurhistorische waarden van de schoorsteen in beeld te brengen voordat wordt overgegaan tot het toestaan van de sloop. Zo is het goed voor te stellen dat de schoorsteen een plek krijgt in de geplande nieuwbouw en daardoor toch behouden kan worden als verwijzing naar het verleden.

De gemeente Weesp heeft de aanvraag in behandeling genomen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.