Nieuwsbericht

Heemschut op de bres voor oude Schoutenwerf in Muiden

In Muiden zijn er grote zorgen over de herontwikkeling van de Schoutenwerf in het hart van het monumentale Vechtstadje. Heemschut Noord-Holland heeft bij de gemeente Gooise Meren de monumentenstatus aangevraagd voorde ijzerwerkloods (1908), de timmerwerkplaats (1908) en de draaierij annex bankwerkerij (1922) en vraagt om onderzoek naar verdere cultuurhistorische waarden.

De Schoutenwerf is een dominant onderdeel in het centrum van Muiden. De oude werf vormt een herinnering aan de belangrijke havenfunctie van Muiden. Er wordt al jaren gesproken over herontwikkeling, waarbij recent de plannen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

Wie in het centrum van Muiden op de Groote Zeesluis staat en in de richting van het IJmeer kijkt, ziet direct de identiteit van Muiden als havenstad. Wij vragen de gemeente daar met de grootst mogelijke zorg mee om te springen.

In de nieuwbouwplannen die Heemschut heeft mogen zien op de Schoutenwerf wordt daar echter te weinig rekening mee gehouden. Het geldende bestemmingsplan is aangenomen door de gemeenteraad van Muiden in 2010, het dieptepunt van de economische crisis. Dat maakt dat dit bestemmingsplan veel ruimte biedt aan ontwikkeling en ook veel ruimte biedt aan mogelijke vernietiging van historische waarden. Nu we acht jaar later zijn, zijn er genoeg redenen om delen van het bestemmingsplan anders te bekijken. Wij menen dat met een bescherming van enkele gebouwen en objecten de identiteit van Schoutenwerf behouden kan blijven.

Om dit kracht bij te zetten hebben wij hebben de architectuurhistoricus Michiel Kruidenier van bureau De Onderste Steen gevraagd een analyse te maken van de werf. 

Michiel Kruidenier doet aan de hand van zijn onderzoek een aantal aanbevelingen, die wij overnemen.

  • Wij vragen de ijzerwerkloods (1908), de timmerwerkplaats (1908) en de draaierij annex bankwerkerij (1922) aan te wijzen als gemeentelijk monument, conform de procedure zoals geregeld in de artikel 3 van de Erfgoedverordening Gooise Meren 2016.

  • Wij vragen (delen van) de hellingbaan (jaren vijftig), de karhellingen (jaren zestig) en de lasloods (1964) waar mogelijk te integreren in de nieuwbouwplannen, als zijnde van cultuurhistorisch belang. Dit kan geregeld worden in aanvullende kaders voor de komende, en verwachte, vergunningprocedure.

  • Wij vragen verder onderzoek te (laten) verrichten naar de monumentale waarde van de andere gebouwen van de voormalige Schoutenwerf aan de Hellingstraat, te weten: het magazijngebouw (1849), het poortgebouw annex kantoor (1916) en de voormalige directeurswoning (1844).

Download de volledige waardestelling hier

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.