Nieuwsbericht

Heemschut organiseerde stadsdiscussie over 20.000 extra woningen in Haarlem

Op 28 november werd op initiatief van Heemschut en haar lokale erfgoedpartner Vereniging Haerlem samen met ABC Architectuurcentrum een stadsdiscussie georganiseerd over de consequenties van de opgave van 20.000 extra woningen

Zorgen over plannen massieve verdichting in Haarlem

Op 28 november werd op initiatief van Heemschut en haar lokale erfgoedpartner Vereniging Haerlem samen met ABC Architectuurcentrum een stadsdiscussie georganiseerd over de consequenties van de opgave van 20.000 extra woningen. Dat is ruim 25% van het huidige aantal, een hele opgave dus. Temeer omdat de stad geen oppervlakten heeft aan bouwgrond, dus verdichten en hoogbouw is nodig. Heemschut en Haerlem zijn niet zonder zorgen over de consequenties hiervan voor de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde en openbare ruimte, de levendigheid op straat en de sociale cohesie, en voor het historische centrum en de andere beschermde stadsgebieden. Verschillende recente nogal ‘massieve’ nieuwbouwprojecten nemen onze zorgen niet weg, integendeel.

Blijf af van het centrum en maak beleid over verdichting en hoogbouw’

De avond in het ABC begon met twee inleidingen: facts en figures over de bevolking en woningpositie door Marc Hanou/gemeente, en een mooi verhaal met beelden over hoogbouw door Gerard Peet, docent aan de Hogeschool van Rotterdam. De stadsdiscussie onder leiding van Maarten Kloos (voormalig directeur Arcam Amsterdam) volgde met het panel bestaande uit Anke Huntjens, directeur woningcorporatie Pré Wonen, makelaar Gerard Vleut, wethouder RO Jeroen van Spijk, organisator Marcel van Heck van Vereniging Haerlem, Martijn van de Poll, directeur projectontwikkelaar HBB, en organisator Peter Koppen van Heemschut. En natuurlijk roerde de met ruim 100 bezoekers bomvolle ABC-zaal zich. Tijdens de panel‑ en zaaldiscussie hebben we enkele voorbeelden van massieve verdichting genoemd hoe het niet zou moeten, en werd onze oproep af te blijven van het centrum breed gedragen. De belangrijkste constatering die organisatoren Vereniging Haerlem en Heemschut deden was dat er geen gemeentelijk beleid is over verdichting en hoogbouw, en dat dat er wel moet komen. In het vervolg op dit debat gaan wij de gemeente vragen dergelijk beleid te formuleren, waarover wij dan graag willen meedenken. Wordt vervolgd dus.

 

Verslag van stadsdiscussie in Haarlems Dagblad, 30 november 2016

 

Meer informatie Heemschut Commissie Noord-Holland: Peter Koppen, e: peterkoppen@xs4all.nl m:06-29010389

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.