Nieuwsbericht

Heemschut participeert in vakgroep Groen Erfgoed Zutphen

De vakgroep Groen Erfgoed Zutphen wil 'bijzonder groen' zoals parken, tuinen en begraafplaatsen aanwijzen als groene monumenten. Deze groene monumenten verdienen bescherming en moeten in stand gehouden worden.

Er zijn criteria opgesteld voor het aanwijzen van bijzonder groen. De vakgroep blijft betrokken bij de beoordeling van cultuurhistorisch waardevol groen.

Welke parken, tuinen en of begraafplaatsen uiteindelijk bescherming krijgen, hangt af van initiatieven in de stad en het werk van de vakgroep. Het besluit heeft geen invloed op vergunningen voor het kappen van individuele bomen. Groene monumenten bestaan altijd in samenhang van bijvoorbeeld bomen, perkjes, en wandelpaden. Het gaat om zorg voor behoud van het totaal, soms hoort het kappen van een boom hier ook bij, het is immers levend erfgoed.

Vakgroep

De vakgroep is blij met het resultaat. Voorzitter Alize Korf: "Wij vinden dat er verschillende groene gebieden zijn die bescherming verdienen. De eerste stap is gemaakt. Komend jaar beginnen we met het toepassen van criteria en gaan we kijken naar het bestemmingsplan Spittaalstad. We zijn ervan overtuigd dat deze aandacht en bewustwording voor de historische groene delen van de stad al heel veel op kunnen leveren”.

De organisaties die samen de vakgroep Groen Erfgoed Zutphen vormen zijn: Stichting Stadsboomgaard Zutphen, Stichting Waardevol Warnsveld, Stichting de Overtuin, Stichting Bescherming Stadsschoon Zutphen, Bomenstichting Zutphen, de Bond Heemschut (Commissie Gelderland), Historische Vereniging Zutphen een particulier en de groenafdeling van de gemeente Zutphen. Natuurmonumenten en Gelders Landschap en Kastelen zijn ook betrokken bij het project.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.