Nieuwsbericht

Heemschut partner bij Bescherm de Kust!

Heemschut schuift aan bij de Brede Basis van maatschapppelijk oganisaties verenigd in de kustbeweging en een ieder kan een beroep op de vereniging doen bij vragen die specifiek op haar terrein liggen

Heemschut wordt partner Bescherm de Kust!!

Heemschut is in gesprek gegaan met Natuurmonumenten om te kijken of ze haar belang ter bescherming van erfgoed kan inbrengen bij de actie Bescherm de Kust.  De notie dat de kust ook erfgoed is en erfgoed herbergt,kan bijdragen aan meer aandacht voor de geschiedenis in beleid en betere plannen en meer kwaliteit bij ontwikkelingen langs de kust. Het pleidooi van Heemschut voor aansluiting is goed ontvangen. Heemschut schuift aan bij de Brede Basis van maatschapppelijk oganisaties verenigd in de kustbeweging en een ieder kan een beroep op de vereniging doen bij vragen  die specifiek op haar terrein liggen.

 

Intentie voor Kustpact tussen organisaties en overheden

Natuurmonumenten wil samen met haar partners wildgroei aan bouwplannen nabij de kust voorkomen. Daartoe is ze met de landelijke, regionale en lokale overheden de dialoog gestart. De intentie van alle betrokken partijen was voor de zomer een kustpact af te sluiten. Dit is echter een lastig proces gebleken, zodat dit ambitieuze tijdpad niet gehaald is. De natuurorganisaties hechten sterk aan een pact dat inhoudelijk ambitie heeft, richting geeft en/of grenzen stelt. De provincies op hun beurt willen wel procesafspraken maken, maar beschouwen inhoudelijke ‘beperkingen’ als een aantasting van hun beleidsruimte en bevoegdheden. Onder regie van het Ministerie van I&M blijven de partijen toch proberen om tot een kustpact te komen dat ieders steun heeft.

 

 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.