Nieuwsbericht

Heemschut pleit voor behoud Belgische steenkolenwasserij

Soms steekt het werk van Heemschut de landsgrenzen over, als er belangrijke erfgoedzaken zijn die de aandacht vragen. Zoals nu in België. Hoewel de kolenwasserij van Beringen al sinds 1994 beschermd erfgoed is, wil het stadsbestuur van Beringen nu deze bescherming weer deels opheffen. Heemschut tekent bezwaar aan tegen de opheffing. De kolenwasserij in Beringen behoort tot één van de laatste grote kolenwasserijen van Europa.

De kolenwasserij, geopend in 1924, was een onderdeel van de steenkolenmijn in Beringen. Een kolenwasserij scheidt de gewonnen steenkool van steenpuin en is daardoor een erg belangrijk onderdeel in het verwerkingsproces. In 1989 sloot de kolenmijn en in 1993 werd de mijn wettelijk beschermd, vervolgens werd in 1994 ook de kolenwasserij een beschermd monument. Echter bleek herbestemming van de kolenwasserij lastig en instandhouding werd te duur gevonden voor ‘maar’ een industrieel gebouw. Het stadsbestuur van Beringen wil nu de bescherming uit 1994 opheffen, maar heeft nog niet gezegd of zij de kolenwasserij ook daadwerkelijk willen gaan slopen. Verschillende verenigingen uit België, maar ook uit andere Europese landen, hebben bezwaar ingediend. Ook Heemschut tekent bezwaar aan, de kolenwasserij is een uniek type industrieel erfgoed dat door erfgoedliefhebbers zeer wordt gewaardeerd. In 1994 is de kolenwasserij beschermd vanwege zijn grote industrieel-archeologische waarde en dit blijft tot op de dag van vandaag belangrijk.

Heemschut staat internationaal niet alleen. Een groot verbond van erfgoedorganisaties pleit voor het behoud van dit unieke stuk industrieel erfgoed.

'Nu ook internationale steun voor behoud kolenwasserij Beringen'


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.