Nieuwsbericht

Heemschut presenteert brochure Monumentale Kunst

Sinds 2014 zet de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) van Heemschut zich in om expertise en ondersteuning te bieden bij de redding, conservering en herplaatsing van architectuur - gebonden en monumentale kunst uit de wederopbouwperiode.

Deze kunstwerken, die vanwege hun forse formaat ‘monumentaal’ genoemd worden, zijn nagelvast in en tegen gebouwen aangebracht. Dat kunnen mozaïeken, muurschilderingen, glas-in-lood- of glas-in-betonramen, glasappliqué, sgraffiti en reliëfs van verschillende materialen zijn. Helaas worden deze bijzondere kunstwerken regelmatig bedreigd doordat gebouwen waartegen of waarin ze zijn aangebracht worden gesloopt.

De WMK spant zich in dit type kunstwerken te redden onder andere via herplaatsing wanneer behoud in situ niet mogelijk is. De werkgroep bestaat uit enthousiaste liefhebbers en professionals die zich actief inzetten voor behoud van dit type kunst in Nederland. Erfgoedvereniging Bond Heemschut werd opgericht in 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten, beschermen van het heem, de eigen woonomgeving.

Als erfgoedvereniging zetten de vrijwilligers zich in voor het beschermen en behouden van waardevolle objecten en gebieden. Een van de speerpunten van Heemschut is monumentale kunst uit de wederopbouwperiode. 

Om de kennis over dit onderwerp te vergroten presenteert Heemschut de nieuwe brochure Monumentale Kunst. Download hem hier. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.