Nieuwsbericht

Heemschut presenteert in december boek over Post-'65 architectuur

De Werkgroep Post-'65 van Heemschut presenteert in december het boek 'Nederland aan het eind van een millennium', een boek over architectuur na 1965. Hart van de nieuwe uitgave vormt een essay geschreven door architectuurhistoricus en oud-directeur van Het Oversticht Dirk Baalman.

Met deze uitgave presenteert de door het bestuur van Heemschut ingestelde Werkgroep Post ’65-architectuur en stedenbouw zich aan het brede publiek. De werkgroep bestaat uit bevlogen erfgoedliefhebbers die enerzijds zich inzetten om eigen kennis te vermeerderen, anderzijds om bewustwording te vergroten en kennis over te dragen aan anderen.

Onder andere de hoge omloopsnelheid van gebouwen maakt, dat vaak bijzondere voorbeelden van jonge bouwkunst nu al onder druk staan. Uiteraard is het moeilijk om, hoe dichter we bij het heden komen, de historische betekenis van gebouwen, gebieden en ontwikkelingen uit het recente verleden op de juiste waarde te schatten.

Dit boek vormt een eerste stap op weg naar de juiste vorm van waardering.

Met de publicatie blaast Heemschut tevens nieuw leven in de befaamde Heemschutserie, een reeks van 74 delen die verschenen zijn tussen 1940 en 1954 bij uitgeverij Allert de Lange in Amsterdam, onder redactie van de Bond Heemschut. 

'Nederland aan het eind van een millennium. Bouwen en ordenen 1965-2000' wordt half december gepresenteerd en zal daarna via diverse kanalen te koop worden aangeboden. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.