Nieuwsbericht

Heemschut presenteert Post '65-boek 'Nederland aan het eind van een millennium'

In kunst en cultuurcentrum De Kubus in Lelystad heeft Heemschut vanmiddag het boek 'Nederland aan het eind van een millennium' gepresenteerd, een uitgave over architectuur en stedenbouw van 1965 tot nu toe. Heemschut wil hiermee de discussie aangaan over deze jongste architectuur in Nederland.

Nederlands jongste architectuur, gebouwen van na 1965, staat onder druk. Aandacht voor deze bouwkunst is niet vanzelfsprekend en daardoor vallen iconische gebouwen ten prooi aan de slopershamer.

Erfgoedvereniging Heemschut wil met dit boek een kader bieden voor de ontwikkelingen uit deze meest recente periode van onze geschiedenis. Ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan wat mogelijk toekomstige iconen van Nederland zullen opleveren. De erfgoedvereniging wil een brede discussie voeren over de toekomst van gebouwen en ruimtelijke ordening uit deze vaak veronachtzaamde en mede daardoor inmiddels kwetsbare periode.

Wethouder Peter Schot, Stedelijke Ontwikkeling, Omgevingswet & Cultuur van Lelystad, nam in het structuralistische gebouwde ‘de Kubus’ het eerste exemplaar in ontvangst.

In zijn dankwoord refereerde de wethouder meermaals aan de betekenis van deze architectuur voor de stad Lelystad. Ook het onlangs failliet verklaarde Zuiderzee ziekenhuis kwam ter sprake. Naast het feit dat de situatie enorm ingrijpend is voor de bewoners van Lelystad is het gebouw zelf ook een icoon. De wethouder riep Heemschut daarom actief op mee te denken hoe ook aan dit aspect in de brede discussie rondom de toekomst van het ziekenhuis aandacht geschonken kan worden. 

'Nederland aan het eind van een millennium' kost 10 euro en is hier te bestellen

Heemschutdirecteur Karel Loeff (l) aan het woord
Wethouder Peter Schot (l) neemt eerste exemplaar in ontvangst van Henk Dirkx
Architectuurhistoricus Dirk Baalman schreef het boek
Architect Loes Oudenaarde vertelt over de renovatie van de Kubus

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.