Nieuwsbericht

Heemschut protesteert tegen nieuwe erfgoedverordening Waddinxveen

Heemschut is erg ongelukkig met de opstelling van B&W over het cultureel erfgoed in Waddinxveen. Waardevolle panden kunnen verloren gaan, omdat aanwijzing tot gemeentelijk monument alleen maar mogelijk wordt met instemming van de eigenaar. Heemschut is het daar niet mee eens en heeft als signaal B&W gevraagd het Regthuys in de Dorpstraat als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Als het aan B&W en een groot deel van de raad ligt is het aanwijzen van cultuurhistorisch waardevolle panden tot gemeentelijk monument uitsluitend en alleen een zaak voor B&W en de eigenaar. Volgens de erfgoedverordening die nu aan de raad is voorgelegd mogen andere belanghebbenden zoals Heemschut zich daar niet mee bemoeien. Heemschut is bang dat veel eigenaren niet bereid zijn mee te werken. Dat leidt ertoe dat waardevolle panden in gevaar komen. Immers als een pand geen gemeentelijk monument is, kan het zo maar gesloopt worden. Heemschut heeft tegen de nieuwe erfgoedverordening geprotesteerd. Zij heeft - nu dat nog kan op basis van de huidige erfgoedverordening - gevraagd het Regthuys aan de Dorpstraat als gemeentelijk monument aan te wijzen. Heemschut hoopt dat B&W en de raad tot inkeer komen en op woensdag 14 oktober besluiten tot een andere erfgoedverordening, waarbij niet de belangen van eigenaren centraal staan, maar ook ruimte is voor het algemeen cultureel belang.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.