Nieuwsbericht

Heemschut raadt nieuw gemeentehuis op monumentale rijkswerf Willemsoord af

Heemschut's commissie Noord-Holland heeft het college van B en W van de gemeente Den Helder afgeraden om het nieuwe gemeentehuis op de monumentale rijkswerf Willemsoord te vestigen. Volgens Heemschut komen met de plannen de waarden van het rijksmonument teveel in gevaar.

Wij stellen in de brief dat het complex beschermd is omdat het zeldzaam en uniek is. En dat tweehonderd jaar maritiem industriële ontwikkeling in de scheepsbouw daar nog duidelijk zichtbaar is.

We verwijzen onder meer naar het bestemmingsplan voor het complex. Daarin staat dat de oorspronkelijke functies herkenbaar moeten blijven door nautisch gerelateerde functies te concentreren in de gebouwen waar de gemeente het stadhuis in wil vestigen. Kantoren zouden niet op de voormalige marinewerf moeten worden gevestigd.

Als de gebouwen 66 en 72 tot stadhuis worden omgebouwd kan 4000 vierkante meter niet meer worden gebruikt voor nautische ontwikkelingen. Dit oppervlak is hard nodig voor onderhoud en restauratie van de (museum)schepen. Met het inrichten van deze gebouwen als kantoor is het niet meer mogelijk om de omliggende kades te gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden, omdat deze te veel geluid produceren. Met name de geschiedenis en cultuurhistorie van de Rijkswerf gaan verloren. 

In Den Helder wordt al enige tijd volop gediscussieerd waar het nieuwe gemeentehuis moet komen. 

Gebouw 72 in 2003, nog zonder bestrating om het gebouw heen. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.