Nieuwsbericht

Heemschut reageert op ambitiedocument stadspark

Heemschut heeft kennisgenomen van het plan voor het creëren van een nieuw groot stadspark in Den Haag

Heemschut heeft kennisgenomen van het plan voor het creëren van een nieuw groot stadspark in Den Haag. Ze waardeert dat daarin aandacht is voor de cultuurhistorische kwaliteiten van het groen en spreekt over het willen terugbrengen van verdwenen parkparels. Heemschut ondersteunt de groenherstellende maatregelen zoals deze genoemd worden in het ambitiedocument.

Heemschut vindt echter vreemd dat er vooraf geen cultuurhistorische analyse en waardenstelling is gemaakt als onderlegger voor de nieuwe plannen. Het gaat hier wel om gemeentelijk en rijksbeschermd gebied van de Scheveningse Bosjes. De cultuurhistorische paragrafen zijn erg oppervlakkig en mager. Gemeentelijk monumenten, zoals de Cremerbank en de Verhuellbank komen niet aan bod. Het beeld van Constantijn Huygens gaat – aan de foto’s te zien - een slechte toekomst tegemoet.

Als laatste wil Heemschut haar zorg uiten over de ambitie van het park. In de huidige vorm zijn de Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark unieke duinparken die door de Hagenaar worden ervaren als een oase van rust en zuiverheid in een dichtbebouwd stedelijk gebied. Heemschut vreest met de plannen een ver doorgevoerde commercialisering van de parken. Er moet geen Central Park achtig geheel met brede lanen uitspanningen gecreëerd worden. De huidige infrastructuur met de vele paden en dichte begroeiing dragen bij aan het bijzondere karakter van het gebied. 

Bijlage


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.