Nieuwsbericht

Heemschut reageert op bestemmingsplan Groninger A-kwartier

Heemschut wil openstelling voor de oude Egyptengang, de Pot- en Pannengang en de Zeylsgang in Groninger binnenstad

Nieuwe toekomst voor Groningse A-kwartier

in het A-kwartier gaan de rode lampjes uit. Het prostitutiegebied wordt gesloten en de buurt gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Maar wat is die toekomst? Welke ontwikkelingen wil je wel en welke wil je niet in dit deel van de historische binnenstad hebben? Met bewoners en ondernemers heeft de gemeente Groningen een nieuw bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat Muurstraat e.o. vastgesteld. 

Wensen van bewoners en ondernemers

Rode draad in de wensen is het terugbrengen van de menselijke maat met een gevarieerde bevolking in verschillende inkomensgroepen. Woningen voor stellen met jonge kinderen staan hoog op het verlanglijstje. De huidige bewoners willen niet nog meer kamerbewoners in de buurt.

Reactie Heemschut Groningen

Heemschut heeft als vertegenwoordiger in het Platform Cultureel Erfgoed Groningen het ontwerpbestemmingsplan bekeken en haar reactie namens het platform naar de gemeentebestuur van Groningen gestuurd.

Heemschut wil met de bewoners voorkomen dat de woningen in dit deel van de binnenstad allen opgetopt worden en enorme bouwblokken ontstaan. De gemeente moet bij het beoordelen en afgeven van bouwvergunningen een gedifferentieerde bouwhoogte in de gaten houden. Nu staan her en der nog, qua vorm, oorspronkelijke schipperswoningen. Wil sprake blijven van een gedifferentieerde bouwhoogte in deze straten- iets waar vanuit historisch oogpunt veel voor te zeggen valt- dan zal de gemeente voor meer eenlaags panden een goothoogte van 4 m en de bouwhoogte van 7 m moeten vaststellen. Er zou een regel kunnen komen die specifiek voorziet in het behoud en herstel van de historisch ruimtelijke karakteristiek van dit gebied. (zie p. 68. Art 8.1).

 

Heemschut ziet ook graag dat de drie stegen die een verbinding vormen tussen de Hoekstraat en de Visserstraat, nu afgesloten door hekken of houten deuren, weer worden opengesteld. 

Dit zijn:

1. de Egyptengang, deze loopt tussen de Visserstraat 11 en 13 en de Hoekstraat 6a en 8; Egypten is een oud Nederlands woord voor zigeuners (gypsies).
2. de Pot- en Pannengang tussen de Visserstraat 41 en 43 en de Hoekstraat 40 en 42;
3. de Zeylsgang tussen de Visserstraat 47 en 48 en de Hoekstraat 44 en 46/1; genoemd naar het tegenovergelegen Zeylsgasthuis.

 

Reactie Heemschut Groningen namens Platform Cultureel Erfgoed Groningen, 3 maart 2016

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.