Nieuwsbericht

Heemschut reageert op ontwerptracébesluit aanleg A15

Heemschut Gelderland vindt dat bij de planvorming er niet goed rekening is gehouden met aanwezige cultuurhistorische waarden.

Grote impact A15 op leefbaarheid en aantrekkelijkheid gebied

De nieuwe snelweg, die loopt van knoppunt Ressen naar knooppunt Oudbroeken bij Zevenaar zal een grote wissel trekken op de leefbaarheid, de gemeenschapszin en het woongenot van mensen in de Betuwe en de Liemers. Ook de beleving van het historische landschap zal sterk aangetast worden. De half verdiepte aanleg en compensatiegroen moet de inpassing van de snelweg volgens Rijkswaterstaat zo goed mogelijk begeleiden. 

Cultuurhistorie versterken

Heemschut wil in het Tracébesluit sterker geformuleerd zien hoe met landschappelijk belangrijke relicten in het gebied wordt omgegaan, zoals de bandijk, grensstenen, de wegenstructuur, de historische verkaveling etc. Verder dan beschrijven dat de weg cultuurhistorische waarden doorsnijdt komt het niet. Er zijn dan ook geen maatregelen in de deelgebieden voorzien die specifiek de cultuurhistorie versterken. Cultuurhistorie is geen last maar kan een lust zijn. Hoe je zorgvuldig kunt omgaan met een oude bandijk of met het middeleeuwse landschap rond Bemmel of met de Groessensche Weide wordt niet duidelijk.

Inpassing weg bij Huis Rijswijk Groessen

Heemschut wil niet dat Huis Rijswijk sluitpost wordt in de plannenmakerij. Het gaat weliswaar de goede kant op met het behoud van het kasteel, zeker door de voorgestelde verdiepte ligging van de weg, maar toch zijn we nog niet gerust. De mededeling dat alleen inrichtingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd als er geld over is, klinkt weinig bemoedigend. Het behoudsaspect wordt daarmee niet sterk geformuleerd.

Heemschut dringt er sterk op aan dat het tracé van de A 15 ter plekke verder naar het oosten opschuift. Op die manier kan eer van erf en gracht rondom de havezate behouden worden. De aan te brengen waterstructuur zou dan een groter deel van de oorspronkelijke gracht kunnen volgen.

Al met al wil Heemschut meer waarborgen dat het rijksmonumentale Huis Rijswijk fysiek en visueel beter in zijn context gehandhaafd cq. geplaatst wordt. Dat betekent o.i. dat een herstemming van het complex aantrekkelijker wordt en meer kansen tot behoud geeft. In die zin is ook belangrijk dat de aankleding en inrichting van het terrein ter hand wordt genomen.

De stokoude havezate is een van de laatste oude rijksmonumenten in de Liemers, die door oorlogsgeweld al veel heeft verloren. Dit complex verdient een betere behandeling.

 

Zienswijze Heemschut, 7 december 2015

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.