Nieuwsbericht

Heemschut roept op tot behoud van de Schuttersgalerij in het Amsterdam Museum

Heemschut Amsterdam staat pal voor de Schuttersgalerij. In een brief aan de directeur van het Amsterdam Museum dringt de commissie Amsterdam opnieuw aan op behoud van dit karakteristieke en goed ingepaste onderdeel van het historisch gegroeide complex.

De huidige versie van het verbouwingsplan van architectenbureau Neutelings Riedijk kan vrijwel zeker rekenen op goedkeuring van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. Door zorgvuldige inpassing zijn diverse voorgestelde wijzigingen van het huidige complex wat Heemschut betreft aanvaardbaar. Ongewijzigd is echter het onaanvaardbare voornemen om de Schuttersgalerij te vervangen door enkele grote museumzalen.

De Schuttersgalerij is tijdens de renovatie van het complex in de jaren zeventig van de vorige eeuw gecreëerd onder leiding van de architecten Bart van Kasteel en Jaap Schipper. Om plaats te maken voor de Schuttersgalerij lieten zij diverse indifferente gebouwen aan de Begijnensloot slopen, terwijl zij de monumentale bebouwing aan weerszijden van de Begijnensloot zoveel mogelijk intact lieten. De nieuwe galerij vormde zo niet alleen een aanvulling op het aantal tentoonstellingszalen van het museum, maar maakte ook de oorspronkelijke loop van de Begijnensloot weer zichtbaar. Een bescheiden en zorgvuldige, maar ook geniale ingreep.

Schuttersgalerij: unieke restauratie-ingreep
De galerij maakt na vijftig jaar een belangrijk onderdeel uit van het historisch gegroeide complex van successievelijk laatmiddeleeuws klooster, Burgerweeshuis en Amsterdams Historisch Museum. Bij restauraties is het tegenwoordig gebruikelijk om latere toevoegingen, voor zover die esthetisch en constructief verantwoord zijn en geen afbreuk doen aan de oudere bebouwing, te behouden. Elke generatie voegt wel iets toe en voor de leesbaarheid van die historische ontwikkeling is het belangrijk die toevoegingen te respecteren.

Historische bouwstructuur
De voorgestelde nieuwe, grote museumzalen in het hart van het complex vormen niet alleen een bedreiging voor de Schuttersgalerij, maar zorgen ook voor een forse aantasting van historische gebouwdelen, aangezien diverse oude gevels en wanden, vloeren en kappen gesloopt zouden moeten worden.

Verdwijnen van de Schuttersgalerij en aantasting van de historische bouwstructuur wegen naar de mening van Heemschut niet op tegen de wens van de museumdirectie om de schutters- en regentenstukken die nu in de Hermitage te zien zijn op deze plek in het museumcomplex te tonen. Het plan voor de nieuwe zalen blijft wat Heemschut betreft een veel te rigoureuze ingreep in dit historische rijksmonument. Daarom verzoekt Heemschut de museumdirectie, de wethouder en de gemeenteraad met klem de Schuttersgalerij intact te laten.

Klik hier: lees hier de hele brief van Heemschut


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.