Nieuwsbericht

Heemschut: Soestdijk terug geven aan de staat is altijd nog een optie

Nu de discussie over de ontwikkeling van Paleis Soestdijk toeneemt stelt Heemschut dat terug geven aan de staat altijd nog een optie is. "Restauratie en herontwikkeling van het paleis mag niet ten koste gaan van aantasting van de omgeving die niet is beschermd als monument'", zo stelt directeur Karel Loeff.

Heemschut vindt de verkoop van Soestdijk via een openbare inschrijving een historische vergissing. De discussie over de herontwikkeling van het markante paleis wordt steeds heviger. Nu wordt er gesproken over de sloop van een rijtje huizen van marechausee. 

Karel Loeff: "De gemeente Baarn moest strak in de wedstrijd zitten. Verkoop van het paleis aan de staat, de ontbinding van de huidige koop, is altijd nog een optie." 

Op 8 juni 2017 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend dat het paleis en het bijbehorend landgoed voor 1,7 miljoen euro werd verkocht aan MeyerBergman Erfgoed Groep. Het paleis en landgoed zouden een "proeftuin" moeten worden voor innovatie, waar instituten, bedrijven en starters zich aan elkaar zouden kunnen presenteren. Ook zouden er horecavoorzieningen komen.

In het voorjaar van 2020 werd er een compromis gesloten tussen de nieuwe paleiseigenaar, gemeente Baarn, provincie Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf om het project tot ontwikkeling weer vlot te kunnen trekken. Afgesproken werd dat er op het terrein van Paleis Soestdijk minder woningen gebouwd zouden worden.

Op 15 juli 2020 stemde de gemeenteraad van Baarn in meerderheid in, met het voorontwerp-bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.