Nieuwsbericht

Heemschut spreekt zich opnieuw uit tegen bouwplan rijksmonumentale watertoren Naaldwijk

Heemschut Zuid-Holland vindt dat ook het college de procedure direct moet stoppen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Heemschut constateert dat op 12 mei jl. een aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen bij de gemeente Westland voor het bouwen van negen appartementen in en aan de rijksmonumentale watertoren aan de Verburchlaan in Naaldwijk. Hiermee hoopt HET Architectenbureau de verkoop van de appartementen te bespoedigen. Het college vraagt advies aan de monumentencommissie. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal advies leveren. Heemschut Zuid-Holland is benieuwd of het college achter het bouwplan staat of niet. 

 

Reactie Heemschut Zuid-Holland

Nu het bouwplan ter toetsing is ingediend heeft Heemschut Zuid-Holland door middel van een schrijven aan B&W (opnieuw) duidelijk gemaakt tegen het bouwplan te zijn. Heemschut vindt dat het plan niet verder in procedure gebracht mag worden. Het college dient zich hiertegen publiekelijk uit te spreken. Heemschut vindt dat de uitstraling van de watertoren in dit plan verloren gaat. Dat is te betreuren, omdat de watertoren medebepalend is voor de identiteit van Naaldwijk. 

 

Artikel AD Westland, 2 juni 2016

Brief Heemschut naar college van B&W van Westland, d.d. 30 mei 2016

WOS.NL d.d. 12 mei 2016

 

 Heemschut Dossier Watertoren


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.