Nieuwsbericht

Heemschut steunt pleidooi voor goede toezicht zoutwinning

Heemschut Friesland steunt de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in de strijd voor een goede en afdoende monitoring van zoutwinning onder de haven van Harlingen. De nieuwe stichting kwam er op initiatief van de vereniging Oud Harlingen, huiseigenaren, kerkrentmeesters en erfgoedorganisaties zoals de Hein Buismanstichting en de vereniging Hendrick de Keyser.

Want die zoutwinning bij Harlingen zou een landelijke pilot moeten worden als het gaat om het monitoren van veiligheidsmaatregelen. Dat vindt de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Heemschut steunt deze oproep. 

Het bedrijf Frisia Zout wil 32 miljoen ton zoutuit de grond te halen tot 2052. De stichting stelt dat nu het moment is om voorwaarden te stellen aan de zoutwinning. Ze willen voor de boringen garanties over het voorkomen van schade en duidelijkheid over schadevergoedingen.

De stichting is bang voor meer schade door de winning dan wordt aangenomen. De historische binnenstad van Harlingen ligt daardoor in een kwetsbaar gebied. De stichting wil dat minister Wiebes een pakket veiligheidsmaatregelen aan de winningsgunning toevoegt. Het zou volgens de stichting een positief signaal zijn naar de samenleving.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.