Nieuwsbericht

Heemschut tegen superstal in buitengebied Gelderse Wichmond

Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft zich in brieven aan de gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland uitgesproken tegen vestiging van een superstal in het landschap rond Wichmond. Het bedrijf is gepland in de directe omgeving van een typisch Achterhoeks cultuurhistorisch zeer waardevol landschap rond het landgoed van kasteel Hackfort. Dit gebied behoort tot het Nationaal Landschap Graafschap, waarvoor kernkwaliteiten zijn geformuleerd.

De bedrijfsvoering van een dergelijk grootschalige rundveehouderij vraagt om stalgebouwen met zeer grote afmetingen en uitgestrekte oppervlakken landbouwgrond om alle dieren te kunnen voeden. Ook zal een flink mestprobleem ontstaan en zal uitstoot van stikstof en fijnstof gaan optreden, dat zeer schadelijk is voor de natuurwaarden in de omgeving. De huidige beschikbare apparatuur voor het wassen van de stallucht is niet in staat om alle schadelijke stoffen te elimineren.

Kortom, de maat en schaal van een dergelijk bedrijf passen niet in deze kwetsbare omgeving en vormen hiermee een te groot contrast. Grootschalige en niet-grondgebonden veehouderijbedrijven passen beter op een regionaal bedrijventerrein of liever helemaal niet in Gelderland.

Mochten provincie en gemeenten toch toestemmen dan wijst Heemschut naar de aanbevelingen in de Omgevingsvisie van de provincie waarin een “ontwerpende benadering” wordt aanbevolen voor gebieden met kernkwaliteiten. Een dergelijke benadering is essentieel om te komen tot een zorgvuldig afgewogen beslissing voor Wichmond.

Heemschut vraagt de gemeente welke stappen worden gezet om de aantasting van het cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke landschap te voorkomen.

 

Brief naar gemeente en provincie 9 december 2015


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.