Nieuwsbericht

Heemschut tegen verregaande versobering erfgoedbeleid Wassenaar

Heemschut reageert op de nieuwe beleidsnota aangaande de versobering van het erfgoedbeleid en op de nieuwe erfgoedverordening.

Heemschut is tegen een verregaande versobering van het monumentenbeleid in Wassenaar als daar niet tegenover komt te staan dat het bestaande waardevolle erfgoed niet beter geborgd wordt door middel van ruimtelijke bescherming via het bestemmingsplan.

Daarom roept Heemschut het gemeentebestuur op om de Ruimtelijke Kwaliteit van Wassenaar te beschrijven en met dubbelbestemmingen in de bestemmingsplannen bescherming te bieden voor de ensembles van gebouwen binnen hun omgeving. Met duidelijke regels wat wel en wat niet geoorloofd is in de verschillende dorpsdelen in de nota Ruimtelijke Kwaliteit weten eigenaren van huizen en tuinen wat wel en wat niet geoorloofd is. Dat voorkomt vergunningsaanvragen voor ingrepen die de ruimtelijke kwaliteit aantasten.

Conceptverordening Wassenaar

In de conceptverordening ziet Heemschut graag dat twee zaken gehandhaafd blijven.

Allereerst ziet zij graag artikel 16 van de verordening inzake de instandhoudingsplicht binnen een beschermd gemeentelijk dorpsgezicht gehandhaafd. Hierin wordt geregeld dat een pand in een beschermd dorpsgezicht niet geheel of gedeeltelijk gesloopt wordt. Anders vallen er ongewenst gaten.

Daarnaast wil Heemschut niet dat artikel 22 waarin sprake is van de aanwijzing van beeldbepalende zaken geschrapt wordt. Zolang beeldbepalende zaken niet in een bestemmingsplan zijn benoemd als panden met hoge cultuurhistorische waarden vallen deze met het schrappen van dit artikel tussen wal en schip.

Heemschut ziet ook graag dat in de erfgoedverordening de instandhoudingsplicht van monumenten door eigenaren wordt opgenomen. 

Reactie Heemschut erfgoedverordening

Reactie Heemschut versobering erfgoedbeleid

 

Bijlage


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.