Nieuwsbericht

Heemschut tegen vuurwerkverbod!

De erfgoedvereniging vraagt wel aandacht voor gevaren vuurwerk voor monumenten! Elk jaar verliest Nederland met Oud en Nieuw weer veel monumentale gebouwen door afsteken vuurwerk

Afsteken vuurwerk gevaar voor monumentale gebouwen

Sinds december 2015 staat de traditie van het afsteken van consumentenvuurwerk met Oud en Nieuw op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dat is terecht want het afsteken van vuurwerk wordt al gebezigd in Nederland sinds de 18e eeuw. Dat moet vooral ook zo blijven. Wel steekt Nederland steeds meer en zwaarder (illegaal) vuurwerk af en neemt de overlast toe, ook op plekken waar het beter niet kan. Helaas zijn de afgelopen jaren veel historische gebouwen tijdens oud en nieuw afgebrand of beschadigd geraakt, waarvan vuurwerk de oorzaak was. Erfgoedvereniging Heemschut vraagt aandacht voor de gevaren van vuurwerk en wensballonnen voor monumentale gebouwen in Nederland. Om nog niet te spreken van de bewoners die gevaar lopen.

 

Gebouwen in historische omgeving kwetsbaar

Historische binnensteden worden gekenmerkt door een uitzonderlijk grote dichtheid aan gebouwd erfgoed. Het monumentenbestand bestaat uit gebouwen, waarvan er veel met kappen zijn die grotendeels uit hout zijn opgetrokken. Vooral ook oude torens, waarvan het bovenste gedeelte uit hout is opgetrokken, lopen groot gevaar. Maar ook kleine huizen in stegen, waar dun enkel glas niet bestand is tegen de luchtverplaatsing van zwaar vuurwerk, lopen risico.  Op het platteland vallen boerderijen met rieten daken vaak ten prooi. Maar ook panden met rieten daken in dorpen en steden zijn niet veilig. Vorig jaar kon ternauwernood voorkomen worden dat de Oude Kerk in Amsterdam in vlammen opging. In 2015 brandden vele panden in het historische centrum van Alkmaar af door vuurwerk. De brand was ook nog eens moeilijk te beheersen omdat het zich in compacte historische binnenstad zich snel kon verspreiden. De Rijksmonumentale kerk in het Zeeuwse Hoek ging ook verloren, evenals monumentale boerderijen in Berkhout en Dorst. En het kan dit jaar zo weer ergens gebeuren!

 

Voorzichtig met gebruik vuurwerk

Heemschut wil mensen bewust maken van de gevaren van vuurwerk voor monumenten. In enkele gemeenten, zoals Hilversum, wordt hierop geanticipeerd door vuurwerkvrijezones in te richten. Wassenaar heeft een vuurwerkvrije zone rond huizen met rieten daken ingesteld. Alkmaar heeft voor de oude stad een vuurwerkverbod ingesteld. De Raad van Amsterdam zal in 2017 over vuurwerkvrije zones in het centrum beslissen. Heemschut is voorstander van vuurwerkvrije zones, maar wil vooral ook benadrukken: geniet dit jaar weer van het vuurwerk maar wees terughoudend met het gebruik in historische binnensteden en in de buurt van monumentale panden!


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.