Nieuwsbericht

Heemschut tekent bezwaar aan tegen de aanbouw van de Waag in Schoonhoven

Heemschut Zuid-Holland heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de vergunning voor de aanbouw aan de historische Waag in Schoonhoven. De Waag uit de zeventiende en achttiende eeuw ligt in het centrum van Schoonhoven op de Dam, een grote brug met plein.

De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven aan de eigenaar van het restaurant dat in de Waag is gevestigd om het gebouw uit te breiden met een permanente stalen en glazen aanbouw. Deze komt vóór de Waag op de Dam te staan. Hoewel de aanbouw het rijksmonument Waag niet fysiek zal beschadigen heeft Heemschut grote bezwaren tegen deze aanbouw. Zo schaadt de aanbouw naar het oordeel van Heemschut op onaanvaardbare wijze het aangezicht van de Waag en daarmee ook het beschermde stadsgezicht van Schoonhoven.

Verder is bij de vergunningverlening niet rekening gehouden met de werkzaamheden op de Dam zelf voor de fundering van de aanbouw. Daarvoor zal zand van het brugdek worden afgegraven, de bestrating worden verwijderd en beton worden gestort op de brug, die ook een rijksmonument is. Deze werkzaamheden hadden volgens Heemschut ieder apart moeten worden beoordeeld en in de vergunning moeten worden opgenomen. Dat is niet gebeurd. Gezien het ingrijpende karakter van deze werkzaamheden aan het rijksmonument Dam, met allerlei risicio’s voor de eeuwenoude constructie, had daarbij op grond van wettelijke bepalingen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om advies moeten worden gevraagd. Dat is evenmin gebeurd.

De Waag in Schoonhoven uit 1617, met aanpassingen uit 1758 (bron: WikimediaCommons/Michiel1972).
Het ontwerp van de aanbouw aan de Waag (bron: bijlagen omgevingsvergunning 20-9-2020 gemeente Schoonhoven)

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.