Nieuwsbericht

Heemschut trekt aan de bel over historische gevel Hardenberg

In het Overijsselse Hardenberg dreigt een historische gevel te verdwijnen uit het stadscentrum. De commissie Overijssel heeft bij de gemeente Hardenberg aangedrongen op het behoud van de gevel. De Genootschap Industrieel Archeologisch Geïnteresseerden (GIAG) en Historische Vereniging Hardenberg e.o. steunen ook het verzet.

In de ingediende vergunningaanvraag is er sprake van sloop van de huidige gevel aan de Voorstraat. Hiervoor in de plaats moet een nieuwe, modern vormgegeven, gevel komen. Heemschut is van mening dat sloop van deze oude gevel het aangezicht van de Voorstraat aantast, want de te slopen gevel vertegenwoordigt een grotere waarde dan in het voorbijgaan wordt gezien. Dit onder meer door de laag verf die op de gevel is aangebracht.

Ook vertelt de gevel een verhaal. Het verhaal van de achterliggende winkel waarvan de Joodse bewoners in 1943 zijn omgebracht. Vijf zogeheten stolpersteinen voor de deur getuigen daarvan. Het pand vervult hiermee ook een functie ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners (veelal zakenlieden) in Hardenberg, temeer daar ook al de synagoge is verdwenen. Het afbreken / het verlies van die synagoge in 1981 rechtvaardigt te meer het behoud van de gevel.

Heemschut vindt dat de oude, monumentale, gevel moeiteloos in een ontwerp zou kunnen ingepast. Daarmee wordt nieuwbouw op het perceel mogelijk, met behoud van de huidige monumentale waarde.

Een petitie met honderden handtekeningen tegen het plan is inmiddels aangeboden aan de gemeente. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.