Nieuwsbericht

Heemschut uit haar zorgen over slechte staat van veel ambassadegebouwen in Den Haag

Heemschut Zuid-Holland stuurt brief naar college met de oproep iets te doen aan onderhoudsgebrek bij veel ambassades.

Verval monumentale ambassadegebouwen

De erfgoedvereniging Bond Heemschut maakt zich zorgen over het verval van de panden Alexanderstraat 17, Alexanderstraat 19, Nassaulaan 2, Groothertoginnelaan 30 en Violenweg 2, respectievelijk de residentie van de ambassadeur van Griekenland en de voormalige kanselarijen van Saudi Arabië, Venezuela, Kroatië en de ambtswoning van Congo. Het gaat hier om rijks- en gemeentelijke monumenten die liggen in het rijksbeschermd stadsgezicht Archipel en Willemspark II en Duinoord. Al eerder vroeg Heemschut aandacht voor het verval van het pand aan de Surinamestraat 20 in eigendom van de Egyptische ambassade. Dit is het pand waar Louis Couperus lang gewoond heeft. Sinds 10 jaar gebeurt hier niets.

Reactie Heemschut Zuid-Holland

Heemschut Zuid-Holland vind dat uit de gesprekken nog veel te weinig resultaat komt. De gemeente Den Haag kan nog meer haar best doen om de verschillende ambasades te overtuigen van de waarde van goed onderhoud van hun monumentaal vastgoed. Uit de krantenartikelen komt een beeld naar voren dat sommige ambassades nog niet de noodzaak van goed onderhoud zien. Heemschut juicht wel toe dat het pand aan de Surinamestraat mogelijk gerestaureerd gaat worden. 

College Den Haag is in gesprek

In antwoord op onze brief laat de gemeente Den Haag weten dat ze het net zoals Heemschut onwenselijk vindt dat de monumentale ambassadegebouwen in een slechte staat van onderhoud verkeren. Het college stelt wel dat het onderhoudsgebrek niet effectief aangepakt kan worden. De eigenaren kunnen een boete krijgen, maar ze hoeven die vanwege hun diplomatieke onschendbaarheid niet te betalen. Het college zegt in gesprek te zijn met de ambassades. In het geval van het verval van het voormalige woonhuis van Louis Couperus wil de Egyptische ambassadeur het pand snel gaan betrekken. Het pand zal gerestaureerd worden.

 

Heemschut blijft zich sterk maken voor goed onderhoud door ambassades van hun monumentale gebouwen.

 

Krantenartikelen AD Haagse Courant, februari/maart 2016

Brief Heemschut, 15 maart 2016

Reactie college B&W gemeente Den Haag, 8 juni 2016

Heemschut dossier Louis Couperushuis Den Haag

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.