Nieuwsbericht

Heemschut Utrecht blij dat Utrecht zijn wederopbouwerfgoed gaat beschermen

College van B&W van Utrecht is na een inventarisatie voornemens om een aantal panden uit de wederopbouw in Utrecht aan te wijzen als gemeentelijk monument

Inventarisatie Wederopbouw gemeente Utrecht

Utrecht heeft in april 2013 de Erfgoedagenda vastgesteld. Hierin wordt een inventarisatie van naoorlogs erfgoed aangekondigd in 2014-2015. In 2014 is vanuit de Utrechtse Raad aangedrongen op de bescherming van het naoorlogse erfgoed. In 2014 – 2015 is door de afdeling Erfgoed in samenwerking met diverse erfgoedorganisaties, w.o. Oud-Utrecht, USINE Utrecht, Cuypersgenootschap en Heemschut Utecht, een inventarisatie gemaakt van beeldbepalende gebouwen, ensembles en objecten binnen de gemeente Utrecht (inclusief Vleuten-De Meern). 

Selectie van belangrijkste gebouwen  

Na de inventarisatie is een selectie gemaakt van die gebouwen, complexen en objecten, die als kenmerkend kunnen gelden voor de periode. Vervolgens is door de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht een selectie gemaakt van die voorbeelden die daadwerkelijk beschermenswaardig zijn. Deze selectielijst is inmiddels bekend.

Voornemen tot aanwijzing

Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft het voornemen geuit om een aantal wederopbouwpanden, complexen en objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument. Daartoe worden de eigenaren aangeschreven en wordt de selectielijst ter advisering voorgelegd aan de monumentencommissie. Later volgt het officiële besluit.

Heemschut Utrecht

Heemschut Utrecht kan zich heel goed vinden in de keuze van de panden, complexen en objecten die als het aan de gemeente Utrecht ligt gemeentelijk monument zouden moeten worden. Deze selectielijst en een eventuele status is een erkenning voor het gebouwde erfgoed uit de wederopbouwperiode in de stad. Immers, van het totale woningbestand stammen de meeste panden uit deze periode. Ook hoopt Heemschut Utrecht dat voor bewoners en bezoekers informatie over dit erfgoed snel ontsloten en beleefd kan worden. Architectuurcentrum Aorta start een programma met activiteitenkalender rond de architectuur en stedenbouw in Utrecht tussen 1940 en 1970.

 

Selectielijst gemeente Utrecht

 

Activiteitenkalender Aorta Architectuurcentrum over naoorlogs erfgoed Utrecht


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.