Nieuwsbericht

Heemschut Utrecht steunt monumentenaanvraag Landgoed Jagtlust

‘Behoud Landgoed Jagtlust!’ is te lezen op de ansichtkaartjes die de gelijknamige lokale werkgroep overal in het dorp heeft verspreid. Ook Heemschut Utrecht schaart zich achter deze oproep en spreekt haar steun uit voor de monumentenaanvraag die de werkgroep afgelopen jaar deed.

Dat Huize Jagtlust nog geen monument is, wekt bij velen verbazing. Het gebouw dwat ook dienst doet als gemeentehuis van gemeente De Bilt is een statig in het oog springend gebouw. Nu de gemeente het gebouw wil verlaten zijn er zorgen over de toekomst. Met de ansichtkaartjes wil de werkgroep de discussie actueel houden.

En dat lijkt goed te lukken. De ansichtkaartjes bereikten ook de commissie Utrecht van Heemschut, die nu haar steun uitspreekt via een monumentenaanvraag bij de gemeente. De lokale werkgroep deed eenzelfde aanvraag al in juni 2023. Een jaar later is er echter nog geen duidelijkheid. Reden voor Heemschut Utrecht om ook bij de gemeente aan te dringen op bescherming. De commissie wijst de gemeente in haar brief op de lange geschiedenis van Jagtlust:

“Vanaf het moment dat hier in de twaalfde eeuw een uithof werd gebouwd van het klooster Oostbroek tot en met de verbouwing tot gemeentehuis in 1932.  Het huidige gebouw Jagtlust is ondanks de aanpassingen in de twintigste eeuw nog steeds goed herkenbaar als het Landgoed Jagtlust zoals dit eruit zag op vroeg negentiende-eeuwse afbeeldingen. Een ook zijn er na de verbouwingen die het gebouw in de loop der eeuwen heeft ondergaan in de kern nog vroeg zeventiende-eeuwse elementen aanwezig.”

Gebouwd erfgoed en landgoed

Het gaat de werkgroep en ook Heemschut niet alleen om het gebouwde erfgoed. Om te voorkomen dat het landgoed wordt opgeknipt, vragen we ook bescherming voor het omliggende park. Juist de samenhang van Jagtlust met de bodewoning, het park, her herdenkingsmonument en de tuinmanswoning (welk overigens wel gemeentelijk monument is) is van cultuurhistorisch belang voor de lokale geschiedenis. Door niet alleen Huize Jagtlust, maar ook het park te beschermen kunnen we die samenhang voor de toekomst bewaren.

 

Foto | Michiel Verbeek, Wikimedia Commons


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.