Nieuwsbericht

Heemschut: 'Verbreek de negatieve verstrengeling Blauwe Golven'

Verbreek de negatieve verstrengeling: laat het kunstwerk de ‘Blauwe Golven’ in Arnhem voortbestaan binnen de nieuw te realiseren ‘Creatieve Corridor’ en besteedt het geoormerkte bedrag om het op een kwalitatief hoogstaande manier te integreren en te realiseren. Dat zegt directeur Karel Loeff van Heemschut in een brief aan de gemeenteraad van Arnhem.

Al enige tijd volgt Erfgoedvereniging Bond Heemschut de ontwikkelingen van de plannen van het college van Burgemeester & Wethouders voor de zogeheten ‘Creatieve Corridor’. De plannen behelzen een herinrichting van het Roermondsplein en omgeving waarvan het internationaal toonaangevende omgevingskunstwerk van Peter Struycken op een negatieve manier onderdeel uitmaakt. De realisatie van de ‘Creatieve Corridor’ gaat namelijk ten koste van genoemd omgevingskunstwerk ‘Blauwe Golven’. Sterker nog: de ‘Creatieve Corridor’ wordt uitsluitend gerealiseerd wanneer ‘Blauwe Golven’ wordt vernietigd.

De verstrengeling van realisatie en vernietiging is ook in financiële zin vastgelegd: alleen wanneer ‘Blauwe Golven’ verdwijnt, wordt geld vrijgemaakt voor de ‘Creatieve Corridor’.

"In onze ogen is deze koppeling – ‘package deal’ – niet alleen onwenselijk maar ook onnodig. Het zou van meer lef en visie getuigen oud en nieuw met elkaar een verbinding aan te laten gaan, elkaar te versterken. Peter Struycken heeft herhaalde malen aangegeven open te staan om in een dergelijk proces mee te denken. Juist in een tijdsgewricht waarin identiteit, duurzaamheid en herbestemming steeds meer aan waarde winnen zou Arnhem zijn icoon – ‘Blauwe Golven’ – moeten handhaven en als het ware inbedden in een nieuwe toekomst voor dit gebied", aldus Karel Loeff.

Het onderwerp staat de komende tijd op de politieke agenda. 

Vrijdag 22 september is er een schoonmaakactie van de Blauwe Golven, om aandacht te vragen voor het behoud van dit kunstwerk. Lees er hier meer over


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.