Nieuwsbericht

Heemschut verheugd dat college Leiden voornemens is om panden Oude Kooi te behouden

Het is belangrijk om dit voorbeeld van Nederlandse sociale woningbouw in Leiden te behouden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden is voornemens om de Centrale Blokken in de Oude Kooi, twee blokken aan de Lage Rijndijk en twee blokken aan Kooizicht als beschermd gemeentelijk monument aan te wijzen. Het college komt tot dit besluit nadat de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden positief had geadviseerd na een aanvraag van  Stichting Behoud de Oude Kooi, de Historische Vereniging Oud Leiden, Erfgoedvereniging Heemschut en Stichting Cuypersgenootschap. De Centrale Blokken zijn vanwege hun cultuurhistorische ensemblewaarde monumentaal. De bebouwing in de Kooi is bovendien een icoon van de hechte gemeenschap die sinds het ontstaan kenmerkend is voor de wijk. Het voorgenomen besluit wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd.De woonblokken zijn in eigendom van woningcorporatie de Sleutels; Kooizicht is van Portaal. 

 

Reactie Heemschut

Heemschut Zuid-Holland is erg blij dat het college posititef reageert op het verzoek van Stichting Behoud de Oude Kooi en de Historische Vereniging Oud Leiden. Beide organisaties hebben zich enorm ingezet voor behoud van de panden. Jarenlang is hier voor gestreden. Wonigcorporatie De Sleutels en Kooizicht zijn nu aan zet om de panden te gaan renoveren. Heemschut zegt haar hulp toe. 

 

Reacties van hoofdrolspelers via Sleutelstad FM, 4 oktober 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.