Nieuwsbericht

Heemschut verheugd met baanbrekende erfgoedstap Amsterdam

Heemschut’s commissie Amsterdam reageert zeer verheugd op het recente nieuws dat het Amsterdamse stadsbestuur monumentale waarden een belangrijke rol wil geven bij vernieuwing van de stad. Het college reageert daarmee daadkrachtig op eerdere verzoeken van Heemschut dat er ook beleid nodig is voor het jongere erfgoed van de stad.

De stad groeit en verdicht door bijvoorbeeld de bouw van woningen. In de afgelopen periode is gebleken dat de discussie over de rol van erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak laat op gang komt. Het gevolg is dat belangen tegengesteld lijken te zijn: kiezen voor het behoud van een bijzonder pand staat dan gebiedsontwikkeling in de weg, of betekent dat moet worden teruggekomen op eerder gemaakte afspraken.

Lees ook: Erfgoed krijgt belangrijke rol bij vernieuwing van de stad

Heemschut wijst het college van Amsterdam al langer op het feit dat erfgoed niet vooraan staat bij de ontwikkeling van de stad. Ook uiten de erfgoedbeschermers al langer hun zorgen over de omgang van het erfgoed in de zogeheten Orde 2. In die categorie van beeldbepalende panden gaat het nu vaak mis. Het beleid over Orde 2 wordt door het college aangescherpt.

Amsterdam komt ook met een nieuwe inventarisatie van het mogelijke erfgoed uit de periode 1965-1985. Wederom een punt waar Heemschut al langer op aangedrongen heeft. De erfgoedbeschermers zijn dan ook hier blij, hoewel Heemschut liever had gezien dat een langere periode was gekozen, bijvoorbeeld van 1965 tot de eeuwwisseling.

Hoe dan ook is het nieuwe beleid landelijk baanbrekend. Geen enkele gemeente heeft tot nu toe de wens uitgesproken om (potentieel) erfgoed vooraan in de planontwikkeling te zetten om daarmee rekening te houden met de lokale identiteit. Heemschut is trots dat Amsterdam dit doet en zal het beleid ook landelijk onder de aandacht brengen ter inspiratie.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.