Nieuwsbericht

Heemschut verontwaardigd over te massaal bouwplan in de Plantage

Heemschut Amsterdam is niet te spreken over de massaliteit van de nieuwbouw die in plaats van het voormalige verpleeghuis Sint Jacob tegenover Artis is gepland.

De nieuwbouw bestaat uit een carré met 325 woningen en commerciële ruimten rond het te handhaven middendeel. Er is echter geen aandacht besteed aan een zorgvuldige inpassing van het omvangrijke gebouw in de Plantage. Heemschut roept het stadsbestuur dan ook op om gehoor te geven aan de meer dan 120 ingediende zienswijzen. Het oude verpleeghuis zal grotendeels gesloopt worden. Het middendeel met de vroegere kapel blijft gelukkig als gemeentelijk monument behouden.

Ongepaste nieuwbouw

Omdat het hier gaat om een zogenaamd transformatiegebied in de Binnenstad gelden vooraf helaas geen strikte welstandscriteria. Het resultaat is dat de laatste versie van het bouwplan van zes verdiepingen op een verhoogde begane grond, aan alle zijden hoger en massaler zal worden dan het huidige gebouw. De nieuwbouw past daardoor totaal niet in de overwegend groene Plantagebuurt, waarvan de meeste omringende bebouwing van een geheel andere schaal is. Heemschut voorziet dat  zo onherstelbare schade zal worden toegebracht aan de verfijnde balans tussen schaal, maat en sfeer in de Plantage. Nota bene een beschermd stadsgezicht met een nog grotendeels negentiende-eeuws karakter.

Een goede inpassing van het bouwplan vergt variatie in bouwhoogte en in de rooilijnen, in plaats van het volledig invullen van de bouwenvelop om maximaal rendement te behalen. Belangrijk is daarbij wel dat de poort aan de Plantage Middenlaan, die zicht biedt op de monumentale kern en de groene binnenhoven – een positief onderdeel van het plan! – in stand blijft.

 

Zie ook: Het Parool (2015)


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.