Nieuwsbericht

Heemschut verzet zich tegen sloop De Nijkampen, Emmen

De erfgoedbeschermers van Heemschut verzetten zich samen met ArchitectuurPunt Drenthe en de stichting Drents Monument tegen de sloop van vijf flats in Emmen uit de wederopbouwperiode. Het betreffende ensemble ligt in de woonwijk Emmermeer en staat bekend als de Nijkampen. Deze woonomgeving werd in 1955 ontworpen door de bekende architect Arno Nicolaï.

Het betreft hier een uitzonderlijk gaaf voorbeeld van wederopbouw stedenbouw en architectuur. De wijken Emmermeer, Angelso en Emmerhout vormen gezamenlijk een van de dertig door het Rijk geselecteerde gebieden met een bijzondere cultuurhistorische betekenis, die gezamenlijk de periode van de wederopbouw representeren. De naoorlogse wijken van Emmen zijn gave voorbeelden van de stedenbouwkundige inzichten in deze periode en de Nijkampen nemen daarbinnen een bijzondere plaats in.

Heemschuts commissie Drenthe en de andere erfgoedbeschermers willen de woningbouwvereniging Lefier dan ook aansporen deze cultuurhistorische waarden te honoreren en niet tot sloop van (een deel) van het ensemble over te gaan. De naoorlogse wijken van Emmen vigeren ook nadrukkelijk op de Cultuurhistorische Waardenkaart van Emmen. De Nijkampen leent zich bij uitstek voor een pilot om tot een formelere bescherming van de stedebouwkundige ensembles te besluiten.

Vanzelfsprekend moeten de flats worden aangepast aan de eisen van deze tijd, maar wij zijn van mening dat renovatie van het ensemble De Nijkampen zeker mogelijk is en ook kan renderen. Het isoleren van de bestaande bebouwing behoort zeker tot de mogelijkheden gezien de toegepaste systeembouw. De flats zijn voortreffelijke starterswoningen en huisvesting voor alleenstaanden waar op dit moment ook grote vraag naar is


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.