Nieuwsbericht

Heemschut: ‘Voorkom storende ruimtelijke ingreep Zwartewatersklooster’

‘Een burgerwoning van 200 m2 met een inhoud van circa 1400 m3 staat naar onze waarneming gelijk aan drie burgerwoningen op de schaal van de bestaande bebouwing van Zwartewatersklooster. Eufemistisch wordt gesproken over een burgerwoning terwijl de kwalificatie landhuis meer op zijn plaats lijkt’ zo oordeelt Erfgoedvereniging Bond Heemschut over het ontwerp bestemmingsplan Zwartewatersklooster dat de gemeente Zwartewaterland op 3 juli ter inzage legde. Bond Heemschut wil dat deze verstoring in het kleinschalige cultuurlandschap van Zwartewatersklooster niet doorgaat.

De provincie Overijssel wil in het bestemmingsgebied ter compensatie van gesloopte bebouwing op een kavel op circa 500 meter ten noorden daarvan een burgerwoning bouwen. Dit gebied heeft in alle ruimtelijke plannen een ‘beschermde natuur’ status. De gemeente Zwartewaterland wil daarom het bestemmingsplan dat voor dit gebied geldt wijzigen.

Overheden vinden overigens dat Nederland meer en meer ‘versteent’. Heemschut constateert dat het uitgerekend diezelfde overheden zijn die hier met dit plan voluit aan meewerken terwijl er op dit moment geen enkel particulier belang in het geding is. Het is een kwestie van "waardecreatie" wat men hier doet.

Heemschut heeft daarom een zienswijze bij de gemeente Zwartewaterland ingediend met de volgende punten:

· Voorkom deze ingreep in het kleinschalige cultuurlandschap van Zwartewatersklooster

· Als compensatie onontkoombaar zoek dan naar een oplossing bij een bestaand woningbouwgebied.

· Sta in Zwartewatersklooster ruimtelijk niets toe, dat niet in overeenstemming is met aard, schaal en activiteit in dit gebied.

Ook de inwoners van Zwartewatersklooster hebben zich inmiddels geroerd. Door middel van een handtekeninglijst willen zij de gemeente bewegen het karakter van dit gebied te behouden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.