Nieuwsbericht

Heemschut vraag om monumentenstatus school Heythuysen

Heemschut's commissie Limburg heeft bij de gemeente Leudal gevraagd om de technische school in Heythuysen te beschermen als gemeentelijk monument. Gezien de cultuurhistorische waarde van het schoolgebouw in Heythuysen is Heemschut bevreesd dat een verbouwing enlof herbestemming van het gebouw ten koste gaat van de gaafheid van het complex.

ln Limburg is het aantal nog bestaande lagere technische scholen uit de periode 1945-1968 beperkt. Van de zeventien die zijn gebouwd resteren er nog maar acht. Een school in Echt uit 1953 is herbestemd tot woningbouw met behoud van het hoofdgebouw en de werkplaatsvleugel. De uitbreiding van deze school in de zeventiger jaren is gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Bij de herontwikkeling van de lagere technische school in Venlo, gebouwd in 1957 aan de Van Nljvenheimstraat, is de uitbreiding in de latere jaren zeventig ook gesloopt voor nieuwbouw. Daarnaast zijn er nog scholen in Panningen, Tegelen, Weert, Wittem en Cadier en Keer. De technische school in Heythuysen uit omstreeks 1960 is samen met de scholen ín Echt en Venlo cultuurhistorisch het meest waardevol.

Het hoofdgebouw met de praktijklokalen lijkt in grote lijnen nog ongewijzigd. Het hoofdgebouw is Iater uitgebreid in een vergelijkbare stijl. De vensters van het hoofdgebouw zijn gewijzigd, maar de gehele bouwkundige structuur is, inclusief de monumentale kunst, nog goed zichtbaar. De uitbreiding van het gedeelte links van het hoofdgebouw is vermoedelijk in de jaren zeventig gerealiseerd. Dit levert een herkenbaar ensemble op met verschillende boutvfasen, die kenmerkend zijn voor technische scholen. Rechts van het hoofdgebouw
bevond zich oorspronkelíjk een bouwdeel met vermoedelijk een gymzaal met kleedkamers.

Ergens in de jaren negentig is dit gedeelte vervangen door de huídige nieuwbouw. Ook de praktijklokalen zijn later uitgebreid. Door deze groei is het juist een mooi complex geworden met herkenbare gelaagdheid. Hiermee is het een van de meest gave en herkenbare
schoolcomplexen van Limburg. Bovendien is er nog een monumentaal kunstwerk aanwezig boven de entree. Dit is kenmerkend voor scholenbouw uit die tijd.

Dit blijkt allemaal uit onderzoek van historicus Maarten de Graad. Heemschut heeft op basis hiervan de monumentenstatus aangevraagd. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.