Nieuwsbericht

Heemschut vraagt aandacht voor conditie historische begraafplaats Eysinga

De verslechterende staat van de begraafplaats van de familie Eysinga aan de Loodyk in Wirdum is reden tot zorg. De commissie Fryslân heeft de beherende stichting gevraagd de belangrijke keermuren rondom de begraafplaats op te knappen.

Een anderhalve kilometer ten noorden van Wirdum ligt, midden in de weilanden, omgeven door bomen en een uitgedroogde gracht, de vervallen maar nog indrukwekkende Eysinga-begraafplaats. Tot in het laatst van de achttiende eeuw stond hier Jousmastate, dat in de zestiende eeuw door vererving in handen was gekomen van de familie Eysinga. De gracht die nu om de begraafplaats ligt, is een overblijfsel van de oude slotgracht. De oppervlakte van het terrein lijkt niet groot, maar Jousmastate was een flink gebouw met meer dan tien kamers en met zes kelders.

In juni 2019 is er een melding gedaan aan Erfgoedvereniging Bond Heemschut door een verontruste voorbijganger van de in zijn ogen verwaarloosde toestand van de locatie.

Uit een inspectie blijkt dat er een serene sfeer hangt die bijdraagt aan de authentieke uitstraling van deze bijzondere plek ter bezinning en rust. Toch deelt Heemschut ook de zorg van de melder. Wij willen vooral onze zorgen kenbaar maken over de conditie van de keermuren die rondom de locatie zijn aangebracht. Het metselwerk heeft op veel plaatsen zijn samenhang verloren en er zijn zorgwekkende scheuren geconstateerd.

De keermuren zijn rond 1993 gerestaureerd en het vermoeden bestaat dat er na die restauratie niet veel onderhoud aan het met-selwerk is uitgevoerd. De functie van deze keermuren is om het iets hoger gelegen grafterrein (voormalig stateterrein) goed op zijn plaats te houden. Als de keermuren verzwakt raken dan loopt de begraafplaats het risico te verzakken. Ook de inmiddels (te) grote bomen en struiken die naast, en deels zelfs in de keermuren groeien dragen bij aan risico van het verzwakken of vernielen van de keermuren. Het zou beter zijn om deze beplanting te verwijderen of flink terug te snoeien.

Heemschut heeft de zorgen overgebracht aan de beherende stichting. Naar aanleiding van dit schrijven vindt er binnenkort een gesprek plaats. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.