Nieuwsbericht

Heemschut vraagt bescherming aan voor NH Kerk Het Kruispunt te Maasdijk

Heemschut heeft samen met het Cuypersgenootschap bij de gemeente Westland het verzoek gedaan tot bescherming van de Nederlands Hervormde kerk Het Kruispunt te Maasdijk als gemeentelijk monument.

Heemschut heeft samen met het Cuypersgenootschap bij de gemeente Westland het verzoek gedaan tot bescherming van de Nederlands Hervormde kerk Het Kruispunt te Maasdijk als gemeentelijk monument. Eigenaar de Protestantse Gemeente Maasdijk heeft het voornemen om het gebouw af te stoten en te verkopen. Een eerder op initiatief van de gemeente Westland gevoerde procedure tot aanwijzing als monument is op verzoek van het kerkbestuur stopgezet.

De Nederlands Hervormde kerk Het Kruispunt te Maasdijk is in 1951 gebouwd naar ontwerp van architect Auke Komter. Auke Komter (1904-1982) is een redelijk bekende naam in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Zo realiseerde hij in de jaren vijftig en zestig wooncomplexen in o.a. Amsterdam, Vlaardingen en Zandvoort, bejaardenhuizen en scholen in diverse gemeenten en een clubhuis voor roeivereniging De Hoop te Amsterdam. Diverse werken van Komter zijn in de afgelopen jaren aangewezen tot rijks- of gemeentelijk monument.

Drie argumenten voor bescherming.
1. Architectuurhistorisch vanwege de vrij zeldzame plaats van de kerk in de naoorlogse hervormde kerkbouw door de centraalbouw op een vijfzijdige plattegrond.
2. Stedenbouwkundig gezien vanwege de markante ligging op de hoek van de Nassaustraat en Korte Kruisweg.
3. Cultuurhistorisch als uiting van de ontwikkeling van de Nederlands Hervormde gemeenschap in Maasdijk na de Tweede Wereldoorlog.

Het college van B&W van Westland heeft de verzoeken van beide erfgoedverenigingen in behandeling genomen en al een gesprek met het kerkbestuur gehad. Op 13 oktober 2016 zal de monumentencommissie advies uitbrengen.

 

Brief aan college gemeente Westland, 20 juli 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.