Nieuwsbericht

Heemschut vraagt bij onderhandeling coalitie aandacht voor toekomst mozaïeken van Britannia

In een brief naar de onderhandelende partijen voor een nieuw bestuur in Vlissingen, heeft Heemschut aandacht gevraagd voor de toekomst van de nog aanwezige mozaïeken van het voormalige en bekende hotel Britannia. De kunstwerken liggen nu al lang op de gemeentewerkplaats en als niks gebeurt, dreigt vernietiging.

Heemschut vreest dat de toekomst van de mozaïeken steeds onduidelijker wordt. De gemeentewerf verdwijnt in 2023 en de vrees bestaat dat als het kunstwerk niet weg is, vernietiging dreigt. De erfgoedbeschermers zien diverse mogelijkheden om de kunstwerken een nieuwe bestemming te geven, maar dan moet het gemeentebestuur wel meewerken. In de brief vraagt Heemschut dan ook een visie op dit stuk erfgoed op te nemen in het coalitieakkoord.

“De mozaïeken zijn het symbool zijn van de herrijzenis van de in 1944 zwaar beschadigde stad. De bouw van het nieuwe zeer moderne en elegante Britannia op de fundamenten van het verwoeste fin de siècle hotel symboliseerde het naoorlogse geloof in vooruitgang. Het was hét monument van de Wederopbouw. Wat dat betreft zijn de mozaïeken nog steeds het monument van de verwoesting en wederopbouw van Vlissingen”, aldus Evert de Iongh van Heemschut’s commissie Zeeland.

Eerder nam de gemeenteraad al stelling in de zaak door het college op te roepen de mozaïeken te laten terugkeren op de boulevard van de stad. Er is ook onderzoek naar de erfgoedwaarden gedaan. Daaruit bleek dat het kunstwerk van hoge waarde is. Heemschut werkt voor de herplaatsing samen met het Koninklijk Zeeuws Genootschap.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.