Nieuwsbericht

Heemschut vraagt monumentenstatus aan voor hoofdkantoor ING

Bij de gemeente Amsterdam is een aanvraag ingediend om het hoofdkantoor tot monument aan te wijzen.

Architectuur

In 1978 besluit de NMB (thans ING) tot de bouw van een nieuw hoofdkantoor. Na een voorselectie wordt de opdracht verrassenderwijs verstrekt aan de om zijn organische gebouwen en antroposofische ideeën bekendstaande architect Ton Alberts, die voordien voornamelijk woningbouw en kleinere sociaal-culturele projecten heeft gerealiseerd. Het uiteindelijke resultaat is een uniek bouwwerk, architectonisch, bouwfysisch en sociaal, dat zijn gelijke niet kent in de wereld.
In de vakwereld wellicht met scepsis bekeken, maar door het grote publiek wordt deze sprookjesachtige ‘burcht’ hoog gewaardeerd. Uitgangspunten in het programma van eisen zijn functionaliteit, flexibiliteit en energiezuinigheid.

Gemeentelijke monumententatus

Nu bekend is dat de ING het gebouw in 2019 gaat verlaten en woningen en andere funties in het gebouw komen, vraagt Heemschut de gemeentelijke monumentenstatus aan voor het hoofdgebouw bij de gemeente Amsterdam. Heemschut wil deze herbestemming nadrukkelijk niet in de weg zitten. Het is in onze ogen goed mogelijk om het gebouw om te bouwen tot woongebouw. Wel is het noodzakelijk dat bij deze herbestemming de unieke waarden van zowel het exterieur als het interieur behouden blijven. Naast het kenmerkende gevelbeeld en daklandschap zijn met name de binnentuinen, watervallen en beeldende kunst en de bijzondere constructieve vormen en materiaalgebruik van grote waarde. Een monumentenstatus op basis van een waardestelling die ruimte maakt voor herbestemming, zoals recent toegepast bij de aanwijzing van het P.C. Hoofthuis in het centrum, kan bij een dergelijk traject van zeer grote waarde zijn. Dit unieke gebouw verdient een zeer zorgvuldige aanpak.

Rijksmonument

Helaas heeft het Rijk nog geen beleidsprogramma opgestart om panden als het hoofdkantoor van ING aan te wijzen. Formeel is de rijksmonumentale status nog niet mogelijk. 

 

Aanvraag monumentenstatus, 15 december 2015


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.