Nieuwsbericht

Heemschut vraagt monumentenstatus aan voor vijf Amsterdamse moderne gebouwen

Aandacht en waardering voor de jongste, moderne bouwkunst is nog niet vanzelfsprekend. Heemschut Amsterdam, al vele jaren actief voor het behoud van het Amsterdamse erfgoed, vraagt al enige tijd aandacht voor het belang van het erfgoed uit de periode na 1965, de jaren 1966-1990. In deze periode maakt Amsterdam een enorme ontwikkeling door.

Zo komt bijvoorbeeld de stadsvernieuwing goed op gang, waarbij er na veel protest steeds meer aandacht komt voor de inspraak van buurtbewoners en het behoud van de stedelijke structuur. Daarnaast worden er spraakmakende kantoorprojecten gerealiseerd. Ook ontstaan nieuwe architectuurstromingen als het postmodernisme en het organische en ecologische bouwen.

Hoewel deze periode van grote architectuur- en cultuurhistorische betekenis is voor de stad hebben de meeste bijzondere gebouwen uit deze periode nog geen enkele vorm van bescherming. Slechts een enkel pand is monument. Na dertig tot veertig jaar zijn de gebouwen echter aan renovatie toe en wordt er vaak snel over sloop gesproken. Een belangrijke periode dreigt uit het geschiedenisboek van de stad gesloopt te worden. Heemschut heeft in 2018 een lijst opgesteld van 65 bouwwerken die representatief zijn voor de Post ’65-periode en vervolgens wethouder Touria Meliani verzocht om te komen tot een actief beleid voor het behoud van het Post ’65-erfgoed. Omdat dit beleid er nog niet is en wij met de ene na de andere sloopmelding in Amsterdam worden geconfronteerd zet Heemschut nu in op een snelle bescherming van de belangrijke gebouwen uit de periode.

Heemschut heeft daarom de betrokken stadsdelen verzocht om de volgende gebouwen te beschermen als monument:

1. Paviljoen Tolhuistuin (voorm. Shell-kantine), IJpromenade 2 (Noord), architect Arthur Staal, 1971-1974.

2. Cluster woningen en bedrijfsruimten, Palmdwarsstraat 1-37, 39-81 en 16-42 e.o. (Centrum), architecten Aldo van Eyck en Theo Bosch, 1972-1981.

3. Gemaal Halfweg, Wethouder van Essenweg 2-3 (Westpoort), architect Dick Slebos en Ingenieurs-bureau DHV, 1975-1977.

4. IJdoornlaanbrug over het Noordhollands Kanaal (Noord), architect Dirk L. Sterenberg, 1983.

5. Woningen, atelierwoningen en bedrijfsruimten, Zwanenburgwal 218-230 hoek Staalstraat (Centrum), architect Paul De Ley, 1984-1986.

Gemaal Halfweg. Foto: Stadsarchief Amsterdam
Paviljoen Tolhuistuin
Palmdwarsstraat e.o.
IJdoornlaanbrug
Zwanenburgwal hoek Staalstraat

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.